OBERNDORF an der Salzach ( A ) – Stadthalle

12 ottobre 2018

“SALZART FESTIVAL” :  Gomalan Brass Quintet in concerto

Oberndorf an der Salzach ( A ) – Stadthalle ore 20